راهنمای فراگیرها

ورود به پنل

برای ورود به پنل ابتدا باید در سامانه ثبت نام فرمایید
که مطابق شکل زیر برای ثبت نام فراگیر بر روی آیکون فراگیر کلیک نمایید.

فرآیند ثبت نام

برای ثبت نام فراگیر پس از ورود به صفحه ثبت نام و تکمیل تمامی موارد خواسته شده و تکمیل کادر امنیتی با کلیک بر روی ورود کاربر پس از تکمیل فرآیند ثبت نام به صفحه ورود هدایت می شوید.

تکمیل اطلاعات پروفایل

اگر برای اولین بار وارد پروفایل بشوید هدایت می شوید به صفحه تکمیل اطلاعات.

در قسمت دوره ها فراگیر می تواند دوره های ارائه شده را ببیند و با کلیک بر روی قسمت عملیات هر دوره آن دوره را موقتاً انتخاب نماید.

دانشجو میتواند با انتخاب درس های من و سپس لیست دوره های قطعی شده دوره های قطعی شده خود را ببیند و در صورت کسب نمره قبولی با کلیک بر روی قسمت عملیات گواهی پایان دوره خود را کسب نماید.

دانشجو پس از انتخاب درس از منوی درس های من و سپس دوره های انتخابی میتواند دوره های انتخابی ولی قطعی نشده را ببیند و از قسمت عملیات می تواند  اقدام حذف یا قطعی نمودن دوره عمل نماید.

صفحه دریافت گواهی پایان دوره و با کلیک بر روی دکمه چاپ فرم پذیرش آن را چاپ نماید.