راهنمای ثبت نام و ورود مدرسین

ورود به پنل

برای ورود به پنل ابتدا باید در سامانه ثبت نام فرمایید
که مطابق شکل زیر برای ثبت نام اساتید بر روی آیکون اساتید کلیک نمایید.

راهنمای ثبت نام و ورود اساتید

فرآیند ثبت نام

برای ثبت نام اساتید پس از ورود به صفحه ثبت نام و تکمیل تمامی موارد خواسته شده و تکمیل کادر امنیتی با کلیک بر روی ورود کاربر پس از تکمیل فرآیند ثبت نام به صفحه ورود هدایت می شوید.

تکمیل اطلاعات پروفایل

اگر برای اولین بار وارد پروفایل بشوید هدایت می شوید به صفحه تکمیل اطلاعات.

ثبت درخواست تدریس
برای ثبت درخواست تدریس برای سامانه پس از تکمیل اطلاعات مطابق شکل روبه رو به ترتیب بر روی درخواست ها و سپس ثبت درخواست تدریس کلیک نمایید.

تکمیل سوابق آموزشی و تدریسی

برای تکمیل سوابق در هر مرحله مطابق شکل زیر ابتدا روی دکمه افزودن کلیک نمایید و پس از تکمیل نمودن هر مرحله با استفاده از دکمه مرحله بعد به مرحله بعدی تکمیل اطلاعات رفته.

در مراحل تکمیل اطلاعات در هر مرحله میتوان با کلیک بر روی دکمه مرحله قبل میتوانید به مرحله قبلی بازگردید.

درج سوابق تجربی

درج سوابق پژوهشی

درج سوابق دوره های تربیت مدرس

درج دروس پیشنهادی

در هر مرحله با تکمیل اطلاعات و درج دکمه افزودن اطلاعات ذخیره شده

در صورت درج اشتباه اطلاعات در هر مرحله با کلیک بر روی آیکون حذف میتوانید اطلاعات را پاککرده و دوباره اطلاعات را درج کرد.

و در آخرین مرحله از فرایند تکمیل اطلاعات کاربر میبایست مدارک خواسته شده را اپلود کرده و بر روی دکمه ثبت کلیک نموده و به صفحه اصلی منتقل شده و منتظر بماند کارشناس آموزش پس رویت و تایید مدارک با درخواست وی موافقت نموده تا کاربر اجازه تدریس در سامانه را داشته باشد.

پس از تایید درخواست استادی توسط کارشناس آموزش و اختصاص درس به استاد مربوطه استاد میتواند با کلیک بر روی دوره ها و سپس لیست کلاس ها
میتواند کلاس های های خود را ببیند.

لیست کلاس های استاد که توسط کارشناس تخصیص داده شده است.